Μελενίκου 4 (περιοχή Μαρτίου), Τ.Κ. 54 248, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 315672, Κινητό: 6909 457890
info@livealex-hd.gr, dvcpro@otenet.gr